Det här är Cyntus

OM OSS

Ägande

Cyntus AB är ett privatägt aktiebolag registrerat i Sverige. Karl Hoffman är Cyntus AB:s koncernchef och ägare. Koncernen är en organisation där flera ledande poster innehas av familjemedlemmar. Familjeföretag är en av de mest stabila och framgångsrika ägandeformerna som finns. Det visar omfattande forskning, bland annat från Örebros Universitet. Cyntus AB är även en utvidgad familj i det avseendet att alla medarbetare känner sig delaktiga i företagsgruppens gemenskap, fortsatta utveckling och tillväxt. 

Koncernen

Cyntus är en stark och växande företagsgrupp med inriktning på bygg, entreprenad och bostad. I koncernen ingår Exterium Uterum AB, Isotectum Tak AB, Gröna Bygget AB, JLK Konsulter AB, Karl Hoffman Holding AB, TJF Entreprenad AB, TJF Ställningar AB, TJF Mark & Grund AB och TJF Måleri AB

Cyntus-koncernen är idag i huvudsak verksamma i Stockholm, Mälardalen och omkringliggande län. Huvudkontoret är beläget i Österhaninge, söder om Stockholm. Här kan du läsa mer om vår organisation och våra verksamheter.

Omsättning

Koncernens omsättning var under det senaste kalenderåret (2023) cirka 200 miljoner SEK
Vd och huvudägare för CYnTUS AB

Sju frågor till Karl
Hoffman

Vad var din ursprungliga motivation för att starta företaget?

– Min pappa drev bolag i många år och vi har varit en affärsfamilj sedan jag var liten. Den drivkraften och inspirationen jag fick från min familj spelade en avgörande roll i att jag bestämde mig för att starta mitt eget företag. Jag ville fortsätta arvet och skapa något som jag kunde vara stolt över.

Vad skulle du säga är kännetecknande för Cyntus-koncernen? 

– Att alltid ta hand om sin personal och kunder är ett viktigt riktmärke för oss. Medarbetarna ska trivas och våra kunder känna närhet och trygghet i förhållande till oss.

Har företagets kultur och värderingar förändrats i och med framgångarna?

– Företagskultur och värderingar har alltid varit av stor betydelse för oss inom Cyntus-koncernen. Med tiden har vi justerat vår kultur i takt med att vi har expanderat, men målet har alltid varit detsamma – att ta hand om vår personal och våra kunder. Vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas samtidigt som vi har vårt fulla fokus på våra kunder.

Hur har företaget utvecklats över tiden och vilka milstolpar har ni nått?

– Under åren har vi sett en betydande utveckling och tillväxt inom Cyntus-koncernen. En av de stora milstolparna är att vi lyckats attrahera fantastisk personal till vårt team. Det har varit en viktig faktor för vår framgång. Vi har också nått flera uppsatta finansiella mål och skapat ett stabilt och tryggt företag. Genom att uppnå dessa milstolpar har vi stärkt vår position på marknaden och byggt upp ett gott rykte.

Hur har du hanterat svåra beslut som har påverkat företaget, exempelvis under pandemi och lågkonjunktur?

– Det har även varit tuffa tider där jag har haft många sömnlösa nätter och har känt pressen som alla företagare nog kan känna igen. Svåra beslut har varit en del av resan. Under pandemin har vi behövt anpassa vår verksamhet för att möta de utmaningar som uppstått. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att våra arbetsplatser är säkra och följer riktlinjerna. Vi har även hållit oss uppdaterade om de ekonomiska förändringarna och anpassat vår affärsstrategi för att övervinna lågkonjunkturperioder.

Vilka planer har du för Cyntus inom den närmaste framtiden? 

– Nästa nivå är att öka kompetensen inom företaget och att kunna ta oss an ännu större projekt.

Engagemang och kundnöjdhet

Vi fokuserar på våra uppdragsgivare!

Vi startade den här företagsgruppen för att vi älskar det vi gör. Vi ska alltid leverera högsta möjliga kvalitet och möta varje tänkbart krav från våra kunder. Med erfarenheten och engagemanget från varje medarbetare gör vi alltid kunden nöjd och levererar ett bättre resultat av det utförda arbetet.