Vår organisation

Vision

Cyntus AB har fyra strategiska målområden: kundnöjdhet, yrkesskicklighet, tillförlitlighet och tillväxt. Vårt främsta mål är att varje uppdragsgivare ska vara nöjd och är inte du nöjd är inte vi det. Vi stävar alltid att överträffa även högt ställda förväntningar..

Inom våra företag finns medarbetare med oräkneliga års erfarenhet av yrket. Det ger givetvis en arbetsstolthet i det vi gör. Vi kombinerar det med att alltid leverera resultat av allra bästa kvalitet, utfört på ett fackmannamässigt sätt.

Det ska alltid gå att lita på att vi håller vad vi lovar. Tillit och pålitlighet kan ibland vara en bristvara i våra branscher. Därför ser vi det som en plikt att stå för vårt ord och hedra ingångna avtal. 

Vi vill expandera vår koncern inom våra verksamhetsområden. Det gör vi genom organisk tillväxt och i en takt som är förnuftig gentemot våra partners, medarbetare och andra intressenter. 

Mission

Vi ska vara det självklara valet av partner vid projekt inom vår affärssektor. Genom att ha separata företagsenheter, som kan agera som en enhet, erbjuder vi en mycket konkurrenskraftig affärsmodell inom våra verksamhetsområden. 

Flexibiliteten i vår affärsmodell innebär att vi agerar och levererar konsistent i såväl stora som mindre uppdrag. Genom lyhördhet och förutsägbarhet i våra arbetssätt är vi en trygg samarbetspartner för varje uppdragsgivare.  

Verksamhet

Vi stark och växande företagsgrupp med inriktning på bygg, entreprenad och bostad. I koncernen ingår Exterium Uterum, Isotectum Tak, Gröna Bygget, JLK Konsulter, Karl Hoffman Holding, TJF Entreprenad, TJF Mark & Grund, TJF Ställningar och TJF Måleri. Cyntus-koncernen är idag i huvudsak verksamma i Stockholm, Mälardalen och omkringliggande län. Koncernen är privatägd och är i grunden ett familjeföretag. Företagsgruppen omsätter årligen över hundra miljoner kronor årligen. Här kan du läsa mer om vår verksamhet och vilka vi är.